Om scrum werken uit te leggen moeten we eerst Agile werken toelichten. De Agile methodiek werkt met zelfsturende teams die samen werken aan een gezamenlijk doel in plaats van de traditionele manier van werken waar meerdere projecten tegelijk kunnen lopen. Scrum is het raamwerk waarbinnen je op productieve wijze doelen stelt en problemen oplost. De voordelen van scrum zijn dat je:

  • Focus hebt en een gezamenlijk doel
  • Een scrumteam met veel betrokkenheid
  • Grip op het project en met hoge snelheid kan werken
  • werkt in sprints waardoor je ingewikkelde projecten opknipt

Hoe werkt een scrumteam?

Er wordt altijd een scrummaster aangewezen om het project te trekken, je draagt wel samen de verantwoordelijkheid. Daarnaast bestaat een team uit 5 tot 8 groepsleden. Teams die scrummen werken in korte cycli (sprints genaamd) die leiden tot een gezamenlijk doel. Vooraf wordt duidelijk een plan en een eindresultaat gemaakt en achteraf wordt geëvalueerd of dit voldoet aan de wensen. Het is dus een reflectieve en effectieve manier van samenwerken. Om effectief te blijven werken is het ook belangrijk om te ontspannen, zo blijven medewerkers gezond en productief. Vitaal op de werkvloer speelt een belangrijke rol vandaag de dag.

Wat is de rol van een scrummaster?

Binnen het scrumwerken is de scrummaster verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van het Agile werkproces. Om ervoor te zorgen dat alle teamleden verantwoordelijkheid nemen en goed blijven communiceren vinden er in een duidelijke structuur overleggen plaats om de taken te verdelen en de voortgang af te stemmen. De scrummaster organiseert dit.

Wanneer gebruik je scrum?

bij het oplossen van complexe vraagstukken kan scrum werken heel effectief zijn. Door het samenstellen van een multidisciplinair team leren de teamleden van elkaar en is er een hoge productiviteit. Dankzij het vooral bepalen van een gezamenlijk doel werkt iedereen in het scrum team met focus en is er een groot teamgevoel. Zeker bij activity based working kan scrum een goede aanvulling zijn.